میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
یک سیستم توصیه گر برای سیستم های مراقبت پزشکی با استفاده از فیلترینگ مشارکتی با حفط حریم خصوصی عرشیا مهسا1398/04/2510:00 دانشکده فنی و مهندسی