میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی تاثیر سواد حقوقی و اخلاقی بر پیش گیری از جرائم در کلان شهرهای ایران با تاکید بر برنامه ریزی شهری عباسی حمیدرضا1398/06/3015:00 تعیین نشده
بررسی مبانی فقهی و حقوقی حرج در سقط جنین در قوانین ایران باقریان سمیه1398/06/3016:00 تعیین نشده
بررسی تحلیلی و تطبیقی انواع مسئولیت های کارشناسان رسمی دادگستری و داوران نوری لنگرودی كیوان1398/06/3014:30 تعیین نشده
قواعد حاکم بر توقیف متهمان در حقوق کیفری ایران، آمریکا و فقه امامیه محمدی منش منوچهر1398/06/3014:00 تعیین نشده